Regulamin bonów upominkowych The Bridge Spa

I. DEFINICJE

 1. Regulamin: Niniejszy regulamin określający zasady stosowania bonów upominkowych kupionych na stronie www.bridgespa.pl oraz w The Bridge Spa znajdującym się w The Bridge Wrocław MGallery Hotel Collection, pl. Katedralny 8,
 2. Wydawca: ForSpa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ruczaj 89, NIP: 526 27 44 589
 3. Bon upominkowy: Bon oznaczony jednorazowym kodem w formie elektronicznej lub papierowej o określonej wartości nominalnej wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika w wykorzystania w The Bridge Spa.
 4. Nabywca: Osoba, która kupiła od Wydawcy bon upominkowych.
 5. Użytkownik / okaziciel: Nabywca lub osoba, która posiada bon upominkowy.
 6. Kod: Unikalny numer przypisany każdemu bonowi upominkowemu niezbędny do realizacji usług lub zakupu z uwzględnieniem wartości bonu upominkowego lub nazwy usługi.
 7. Produkty lub usługi: Przedmioty lub usługi oferowane do sprzedaży na stronie www.bridgespa.pl oraz w The Bridge Spa.

II. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do wydania nabywcy bonu upominkowego oraz przyjmowania płatności realizowanych przy jego pomocy przez okaziciela bonu.
 2. Nabywca zobowiązuje się zapłaty za bon w kwocie równej wartości nominalnej bonu oraz za ewentualną usługę dostarczenia bonu w formie fizycznej na wskazany adres. Zaplata może zostać dokonana on-line lub przelewem. W przypadku zakupu w The Bridge Spa poprzez płatność gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Bon może być wykorzystany tylko jednorazowo.
 4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może być zwrócony wydawcy.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie bonu przez nabywcę oraz użytkowania osobom nieupoważnionym.
 6. Nabywcy oraz użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia do wydawcy z tytułu utraty lub kradzieży bonu lub jego zniszczenia.
 7. Bon jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym wydawcy.
 8. Bon upominkowy nie obejmuje kosztów wysyłki ewentualnych przedmiotów, które użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonywaniu zamówienia.

III. Zasady korzystania z bonów upominkowych

 1. Bon w formie elektrycznej zostaje wysłany na wskazany adres mejlowy nabywcy w formie pdf do samodzielnego wydruku po opłaceniu zamówienia.
 2. Bon w formie papierowej jest możliwy do osobistego odbioru w recepcji The Bridge Spa, Plac Katedralny 8 we Wrocławiu.
 3. W przypadku, gdy wartość produktów lub usług nabywanych przez użytkownika z wykorzystaniem bonu będzie wyższa niż jego wartość zapisana na bonie, użytkownik jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu produktów lub usług przy użyciu bonu w przypadku upływu jego terminu ważności.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych niezbędnych za realizację wysyłki bonu.
 6. Bon można wykorzystać na usługi w przypadku dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu zabieg, minimum 24 godziny przed planowaną wizytą. Rezerwacji wizyt można dokonać telefonicznie pod numerem 606 176 000 lub on-line na stronie internetowej www.briddgespa.pl

IV. Rozliczenia i reklamacje.

 1. Wydanie bonu upominkowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towaru i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 2. Nabywca w momencie wydania bonu otrzyma od wydawcy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 3. O konieczności wystawienia faktury VAT nabywca poinformuje wydawcę w momencie składania zamówienia. Nabywca jest wówczas zobowiązany do podania aktualnego numerów identyfikacji podatkowej. Brak podania tego numeru jest równoznaczny z wystawieniem paragonu fiskalnego bez możliwości późniejszego wydania faktury VAT.
 4. W przypadku zakupu usług lub produktów za bon nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku rezygnacji z usługi lub zwrotu produktu przez klienta. Nabywca lub użytkownik ma natomiast prawo do:
  1. wymiany na inny produkt lub usługę o tej samej wartości
  2. wymiany na inny produkt lub usługę o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub
  3. wymiany na produkt lub usługę w wyższej wartości pod dokonaniu dopłaty różny w cenie w formie pieniężnej

V. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca / użytkownik wraz z otrzymaniem bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
 2. Bon w rozumieniu obowiązujących przepisów praca nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 3. Bon jest elektroniczną / papierową formą bonu towarowego.
 4. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.bridgespa.pl
 5. W sprawa nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.